piektdiena, 2008. gada 6. jūnijs

Síkumi

Tátad, pédéjás divas zinjas ieliktas sajauktá kártíbá, jo śoreiz Laura bija ćakláka par mani jeb es biju slinkáks par Lauru, kádéĺ atvainojos un nopostoju iztrúkstośo posmu, "Valensija" tikai tagad. Vél esam śo to daríjuśi fotojomá, jo daudzi súdzas, ka pa maz vizuálá efekta... Jordánijas bildes atrodamas http://www.vagabundo-mundo.myjalbum.net/ , Sírija, Turcija un Spánija náks kaut kad vélák, jo nevaram ísti tikt lídzi ar apstrádi un neesam lídz galam piekjéruśies vienai web albúmu vietai, tápéc, ja kádam ir labas idejas par web albúmiem, laipni aicináti ar tám padalíties!

Nav komentāru: